Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Gönderimi

 1. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Çalışmalar panel bildirisi, sözlü sunum ve poster olarak değerlendirilecektir.
 3. Özetler yalnızca yazarlardan en az birinin kayıtlı olması durumunda sunulabilecektir.
 4. Kongre dili İngilizce ve Türkçe olacak, yurtdışından katılacak olan misafirlerimizin sunumları İngilizce olarak sunulacak ve özetleri de yalnızca İngilizce olarak kabul edilecektir. Yerli katılımcılar bildirilerini hem İngilizce hem de Türkçe olarak sisteme yükleyecektir.
 5. Bildiri özetleri en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır. (başlık, yazar adları ve kurumsal bilgi (ler) ve anahtar kelimeler hariç). Yazı tipi Times New Roman, font büyüklüğü 12 olmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Bildiri özetlerinde tablo, şekil ve kaynaklar yer almamalıdır.
 6. Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 1 Eylül 2019 saat 23:59:59’dur.
 7. Yazarlar bildirilerini panel bildirisi, sözel bildiri veya poster olarak sunmak üzere tercih edebilirler.
 8. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir. Bildirinin sunum şekli bilimsel kurul kararına bağlıdır.
 9. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine 1 Ekim 2019 tarihinde otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 10. Kabul edilen tüm bildiri özetlerinin Kongre Programında ve Online Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 4 Ekim 2019 saat 23:59:59 itibari ile   tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 11. Bir yazar en fazla 1 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir. Aynı katılımcı tarafından sunulacak iki ve üzerindeki bildiriler için kayıt ücretine ek olarak her bildiri başına 300 TL ödeme yapılması gerekmektedir
 12. Online bildiri gönderme sistemi kullanımına ilişkin detaylı bilgi ve yardım taleplerinizi: info@incare2019.org e-mail adresine ve +90 (539) 825 11 81 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.
 13. Bildiri sunum ve poster hazırlama detayları www.incare2019.org sayfasından duyurulacaktır.

Özetler aşağıdaki başlıklar altında yapılandırılmalıdır:
Başlık: Başlıkta her kelime büyük harf ile başlamalıdır.  Merkez, bold, times new roman, 12 font, kisaltmalar kullanmayiniz, 15 kelime ile sınırlıdır.

Yazarların adları: (İlk yazar1, İkinci yazar2, Üçüncü yazar3, ... Adı ve soyadı) Times New Roman, 12 font, bold.

1 Kurum/ Üniversite Adı - Times New Roman, 10 font, Ülke (Kalın)
2 Başka bir Kurum/ Üniversitenin adı - Times New Roman, 10 font, Ülke (Kalın)

Giriş: Konunun alaka düzeyinin açık olması gereklidir. Konu / faaliyet / proje / araştırma alanı ve gerekçesini tanıtmak için bir veya iki cümle içermelidir. Araştırma ile ilgili hipotez bu bölüme dahil edilebilir.
Amaç: Çalışmanın amacı veya amaçları hakkında net bir açıklama yapılmalıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın nasıl yapıldığına dair gereç ve yöntem bilgileri açıklanır. Örneklem, kullanılan ölçme araçları ve kullanılan değerlendirme ölçütleri tanımlanır.
Bulgular: Çalışmanın temel bulguları/sonuçları açıklanır. Ön veya nihai sonuçlar özete dahil edilmelidir.
Sonuç: Çalışmanın ulaştığı sonuçlar açıklanır.  Çalışmanın yeni ve önemli yönleri vurgulanır. Daha sonra bu konuda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara önerilerde bulunulur.
Anahtar kelimeler: 6 (altı) anahtar kelime ile sınırlıdır.

Kabul edilen bildiri özetleri tam metin olarak Bildiri e-Kitabında akademik teşvik ödeneği yönetmeliğine uygun şekilde yayınlanabilecektir. Tam metin bildiri hazırlama koşulları ileri bir tarihte açıklanacaktır.