Bilimsel Program

08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00
Açılış Seremonisi
Açılış Konuşmaları ve Müzik Dinletisi
15.00-15.40
Konferans
Bakımda Birlik Olma Zamanı
15.40-16.00
Kahve Arası
15.00-15.40
Konferans
Trans Kültürel Hemşirelik: Avrupa Deneyimi ve Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarına Yönelik Öneriler
16:30-17:00
Konferans
Hemşirelikte Şefkat ve Spiritual Bakım
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
12.30-13.30
Öğle Yemeği
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11:00-11:30
Konferans
Eğitimde ve Sağlık Bakımında İnovasyon: Dün, Bugün ve Yarını
11.30-12.00
Konferans
Türkiye’de Sağlık Bakımında İnovasyon Çalışmalarımız
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-14.00
Konferans
Aktif Yaşlanmaya Yönelik Sağlık Politikaları ve Hemşirelerin Bu Politikalara Katılımı
14.00-14.30
Konferans
Hemşirelik Bakımındaki Eksikleri En Aza İndirerek Hasta Güvenliğinin Arttırılması – Yönetici Hemşireler İçin İyi Uygulama Rehberi
14.30-15.30
Panel Bildiri Oturumu (4 Bildiri)
Teknoloji ve İnovasyon
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-17.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
14.30-15.30
Panel Bildiri Oturumu (4 Bildiri)
Kronik Hastalıklar
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-17.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
14.30-15.30
Panel Bildiri Oturumu (4 Bildiri)
Eğitim Araştırmaları
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-17.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
14.30-15.30
Panel Bildiri Oturumu (4 Bildiri)
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-17.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
14.30-15.30
Panel Bildiri Oturumu (4 Bildiri)
Ağrı Sedasyon ve Konfor Çalışmaları
15.30-16.00
Kahve Arası
16.00-17.30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
11:00-11:30
Konferans
Sağlık Bakımına Erişimde Eşitlik Konusunda Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
11.30-12.00
Konferans
Cerrahi Ekibin Eğitiminde Uluslararası İşbirliği Modeli: Türkiye Azerbaycan Örneği
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Klinik Araştırmalar
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Yoğun ve Kritik Bakım
17.00-17.30
KAPANIŞ
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Sağlık Bakımında Hasta Güvenliği ve Kalite Çalışmaları
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Aile Merkezli Bakım
17.00-17.30
KAPANIŞ
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Enfeksiyon Kontrolü Çalışmaları
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Toplum Sağlığı Hemşireliği
17.00-17.30
KAPANIŞ
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Bakım Hizmetlerinde Yönetim
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Yeni Doğan Sağlığı ve Bakımı
17.00-17.30
KAPANIŞ
08:00-17:00
KAYIT
09:00-10:30
Serbest Bildiri Oturumu (8 Bildiri)
10.30-11.00
Kahve Arası
12.00-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Yara ve Stoma Bakımı
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.00
Panel Bildiri Oturumu (6 bildiri)
Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırmaları
17.00-17.30
KAPANIŞ